top of page

Storm Forlag vil tilby utgivelse og salg av litterære verk gjennom vår nettside. Vårt mål er å bidra til at flere kan leve av å skrive.
Det vil føre til flere stemmer, andre historier, større mangfold og
MER LITTERATUR.
Dagens bokbransje er preget av monopol-lignende tilstander som kontrolleres av bokhandlenes eiere; Norges tre største forlag.
Det betyr i praksis at kunden har liten påvirkningskraft i valget av produkt. En svak og utdatert kontraktsordning mellom forfattere og de etablerte forlagene legger til rette for redusert eierskap til sitt eget skaperverk. Ved å endre dagens tradisjonelle salgsledd mener vi å kunne tilby forfatterne en høyere royalty 
og kundene en lavere salgspris. 

@stormforlag
stormforlag@gmail.com

bottom of page